Plan zamku

1 - zamek dolny,
2 - zamek górny,
a - sala hutnicza z piecem dymarkowym,
b - sala historyczna z ekspozycją poświęconą dziejom zamku,
c - kaplica,
d - przedsionek z herbem Jagiellonów i Lubomirskich,
e - loch więzienny, kiedyś stała tu wieża,
f i g - izby zamkowe,
h - dziedziniec zamku górnego,
i - studnia, j - katownia ze zrekonstruowaną izbą tortur,
k - dawne komnaty zamkowe obecnie nie sklepione,
l - pokoje służby zamkowej,
m - pomieszczenia gospodarcze,
n - położenie cylindrycznej wieży zachowanej w szczątkach.